ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.uk
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
.org.uk
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
.me.uk
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
.com
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.net
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.org
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.biz
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.info
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
.eu
45.00 GBP
2 سال
45.00 GBP
2 سال
45.00 GBP
2 سال
.us
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.name
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
40.00 GBP
2 سال
.in
60.00 GBP
2 سال
60.00 GBP
2 سال
60.00 GBP
2 سال
.asia
80.00 GBP
2 سال
80.00 GBP
2 سال
80.00 GBP
2 سال
.mobi
75.00 GBP
2 سال
75.00 GBP
2 سال
75.00 GBP
2 سال
.tv
75.00 GBP
2 سال
75.00 GBP
2 سال
75.00 GBP
2 سال
.ws
50.00 GBP
2 سال
50.00 GBP
2 سال
50.00 GBP
2 سال
.uk.com
100.00 GBP
2 سال
100.00 GBP
2 سال
100.00 GBP
2 سال
.uk.net
125.00 GBP
2 سال
125.00 GBP
2 سال
125.00 GBP
2 سال
.gb.com
100.00 GBP
2 سال
100.00 GBP
2 سال
100.00 GBP
2 سال
.fm
200.00 GBP
1 سال
200.00 GBP
1 سال
200.00 GBP
1 سال
.london
90.00 GBP
1 سال
50.00 GBP
1 سال
90.00 GBP
1 سال
.uk
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
35.00 GBP
2 سال
.co
50.00 GBP
1 سال
20.00 GBP
1 سال
50.00 GBP
1 سال
.email
50.00 GBP
1 سال
20.00 GBP
1 سال
50.00 GBP
1 سال
.life
50.00 GBP
1 سال
50.00 GBP
1 سال
50.00 GBP
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains